Skuggdetektion

Forskare på MIT har utvecklat ett system som kan detektera små förändringar i skuggor på marken för att se om det finns ett rörligt objekt, till exempel en fotgängare, bakom hörnet [1].

Systemet, kallat ShadowCam, jämför ljusinstensiteten i skuggor i en videosekvens och klassificerar objekt som stillastående eller rörliga via en avancerad metod kallad “Direct Sparse Odometry” eller DSO.

Källa

[1] Rob Matheson: Helping autonomous vehicles see around corners, MIT News 2019-10-27 Länk