Juridisk expert: Autonoma fordon kräver mycket utveckling av regerverken

Reuters Regulatory Intelligence har intervjuar Mark Raffman, juridisk expert inom reglelverkssutvecklingen för autonoma fordon i USA [1].

Raffman uppgav att över 40 delstater har börjat titta på lagstiftning relaterad till autonoma fordon; mer än hälften av delstaterna har antagit nya lagar eller förordningar. Dock har de flesta delstater ännu inte infört försäkringskrav för autonoma fordon, medan en handfull delstater (New York, Nevada, Connecticut, Florida, Georgien och Nebraska) har infört obligatoriska försäkringskrav för både testning och användning av autonoma fordon.

Raffman tror också att stater kommer att fortsätta att kräva att ägaren av fordonet (även om det är autonomt) ska ha det yttersta försäkringsansvaret.

Han avslutar av med att säga att kravet att erbjuda ”optimala” säkerhetsfunktioner kommer att bli standard.

Källa:

[1] Hsieh, J., INTERVIEW: Autonomous vehicles raise numerous regulatory issues. Reuters 2019-10-22 Länk