Självkörande bilar kommer men inte som ni tror

Den mycket erfarne Steven Shladover på California PATH (Partners for Advanced Transportation Technology) vid Berkeley har skrivit en artikelserie i Scientific American om självkörande fordon. I en av artiklarna i somras skrev han om utmaningar i vardagstrafiken som kommer att göra att teknologin inte kommer att kunna införas så som många tror [1]. Automatisering nivå 5 (skalan i sig är förvirrande) är årtionden bort.

Exempel han nämner är vänstersvängar, snö, is, trafikpoliser, trafikvakter, utryckningsfordon och fotgängare. Trafikmiljön är i själva verket betydligt mer komplex än många inser – betydligt mer komplex än till exempel i luftfart.

Shladover anser att allmänheten missleds av terminologin där man blandar autonom, förarlös och självkörande, och av att media fokuserar på de mest optimistiska prognoserna – bäst ”story” helt enkelt.

Shladover pekar också på att trots vad som skrivs så är människan oerhört kapabel att undvika svåra olyckor: dödsolyckor sker en gång/3,3 miljoner körtimmar och olyckor med personskador en gång/64000 körtimmar. Självkörande fordon måste alltså vara minst lika bra. Hur ofta har du problem med din dator, frågar Shladover och hävdar att det krävs nya metoder för att kvalitetssäkra mjukvara.

Vad som däremot kommer är självkörande bilar i speciella miljöer som parkeringsgarage och separata körfält. Vanliga bilar kommer också att bli alltmer automatiserade och kunna köra själva i goda förhållanden och specifika områden. Självkörande skyttelbussar och lastbilar i avgränsade områden är andra exempel som vi inom en ganska snar framtid kommer att se.

Källor:

[1] Steven E. Shladover: The truth about ”self-driving” cars, Scientific American July 2016 Länk