Självkörande arbetsmaskiner

I ett samarbete ska Japanska byggföretaget Obayashi använda SafeAIs plattform för självkörande dumprar [1].

SafeAIs lösning går att tillämpa på flera sorters arbetsmaskiner och möjliggör därmed autonom manövrering av fordonen.

I november det här året ska SafeAI köra en pilot där en Caterpillar 725 dumper autonomt utför en arbetscykel som består av pålastning, transportering och dumpning.

Egen kommentar

Som ni säkert känner till har diverse självkörande dumprar och arbetsmaskiner testats och implementerats i flera gruvor, bl.a. i Australien. Det är oklart på vilket sätt som SafeAIs lösning skiljer sig från dessa.

Källa

[1] Edwards, D., Robotics and Automation. Japanese construction giant Obayashi to integrate SafeAI platform into autonomous vehicles. 2020-10-26 Länk