Sammanfattning om utvecklingen av autonoma lastbilar

Martin Borgqvist skriver i nyhetsbrevet Omvärldsanalys av energieffektiva vägfordon en sammanfattning av Roland Bergers rapport om utvecklingen mot autonoma fordon.

Här är ett kort referat av Martins sammanfattning:

  • I dagsläget finns det 53 st. helt självkörande lastbilar i gruvverksamhet i Pilbara, Australien. Lastbilarna övervakas av operatörer som befinner sig långt bort och kör helt själva på privata vägar.
  • Europeiska Kommissionen har utfärdat ett mandat att från och med 2015 måste alla nyregistrerade bilar ha ett varningssystem för filbyte (LDWS) samt ett avancerat nödbromssystem (AEBS) från 2018. Kraven att införa dessa ADAS-system är för att minska antalet olyckor som i 90 % av fallen är en konsekvens av den mänskliga faktorn.
  • Man ser också att ADAS-system med hjälp av V2V- och V2I-kommunikation kommer att bidra till minskad bränsleförbrukning och ett bättre trafikflöde med mindre start-stop-trafik.
  • Föraren (som är den största enskilda kostnadsposten för en lastbil) kommer att vara kvar i hytten under det kommande årtiondet, men vissa självkörningsfunktioner kan möjliggöra annat produktivt arbete eller rast för föraren.
  • Det största innovationsbehovet är kopplat till mjukvaran då det är 300 GB/h data som samlas in.
  • Innan autonoma lastbilar kan köras ut på allmän väg behövs nya juridiska ramverk.
  • Relationen mellan underleverantör och OEM påverkas av graden av automation. Trots detta ligger det fortfarande hos OEM:en att definiera systemarkitekturen och och göra själva systemintegrationen. Värdekedjan kommer att delas mer än idag då olika typer av kompetenser kommer att behövas för de olika delarna. I ett framtida scenario kan den centrala styrfunktionen i lastbilen vara ganska standardiserad och konfigurerbar utifrån det specifika fordonet. Här finns det möjlighet för mjukvaruföretag att ta en stor del av intäkterna.