SWII – Smart Products for Automated Transportation

Söker ni finansiering för ert nästa marknadsorienterade forskningsprojekt? Är ni intresserade av automatiserade transportsystem och samarbeten med teknik- & FoU-chefer ifrån Ericsson, Saab, Bombardier, Autoliv, Swisscom, Postauto, Swiss Railways, ETH Zurich och EPFL för ert nästa utvecklingsprojekt? Det industriella FoU partner- och finansieringsprogrammet SWISS-SWEDISH INNOVATION INITIATIVE (SWII) och dess kommande aktivitet ”Smart Products for Automated Transportation” samlar FoU intensiva storbolag, innovativa start-ups och forskare är i så fall av hög relevans.

Konferensen äger rum den 28 september 2016 kl 8.00 – 18.30 i Zürich. Deltagande på konferensen är kostnadsfritt. Svenska små- och medelstora bolag har möjlighet att ansöka om resebidrag ifrån Vinnova. För mer information och fullständigt program se www.swii.org. Deadline för anmälan är 2 September. Registrering via www.b2match.eu/AutomatedTransportation2016/sign_up.