Robotar för varuleverans

Två av Skype-grundarna, Ahti Heinla och Janus Friis, har nu startat ett nytt företag kallat Starship Technologies [1, 2]. Det fokuserar på små självkörande fordon för varuleverans och har tre kärnvärden: noll kostnad, noll väntetid och noll miljöpåverkan.

De nya fordonen är ganska låga (tänk er en snygg kylbox på 6 hjul!) och kan uppnå en hastighet på maximalt 6 km/h vilket gör att de kan använda sig av gångbanor. De kan transportera last på upp till 20 kg och är utrustade med kameror och andra sensorer som hjälper dem att detektera objekt och skapa en karta av omgivningen.

Tanken är att de nya fordonen ska sköta lokala leveranser som tar max 30 minuter (”last mile”). Detta skulle kunna vara användbart för restauranger och återförsäljare. Kunderna kan välja en viss leveranstid och sedan följa robotens färd mot destinationen via en mobilapp. När fordonet anländer kan endast den avsedda mottagaren låsa upp lasten. Under startfasen kommer fordonen att övervakas av en mänsklig operatör.

Starship testar för närvarande sina prototyper och visar dem till potentiella kunder. Företaget planerar att lansera sin första pilot med självkörande leveranssystem i USA, Storbritannien och andra länder under 2016.

Egen kommentar

Här kan ni se hur Starship självkörande fordon fungerar.

Källor

[1] Hodginks, K., Digital Tends. Forget drones — Starship Technologies wants to deliver goods with six-wheeled robots. 2015-11-04 Länk

[2] Ackerman, E., IEEE Spectrum. Startup Developing Autonomous Delivery Robots That Travel on Sidewalks. 2015-11-02 Länk