Renault och Chronocam utvecklar sensorer

Renault och det franska datorvisionsföretaget Chronocam kommer att samarbeta runt ADAS-system [1].

Chronocam utvecklar bio-inspirerade kamerasensorer och datoralgoritmer för fordonsindustrin. Teknologin efterliknar det mänskliga ögats och den mänskliga hjärnans sett att se och tolka information. På det sättet hoppas man kunna detektera objekt som människor snabbare, billigare och robustare.

Källor

[1] Automotive IT: Renault, Chronocam cooperate to make cars see better, 2016-11-08 Länk