Podcast- och lästips

  • ETNs sammanställning om självkörningsdatorer. Länk
  • Dedikerade körfält för självkörande fordon? Länk
  • Sensorredundans hjälper även i rymden! Länk
  • Podcast: Artificiell superintelligens kan inte ignoreras längre. Länk
  • Podcast: En titt på självkörande fordons uppfattning. Länk
  • Podcast: AI omvandlar familjejordbruk. Länk
  • Podcast: Human Centered Machine Learning. Länk