På gång i Göteborgs hamn

Volvo Autonomous Solutions, DFDS, APM Terminals, Göteborgs Hamn och Platzer har påbörjat ett kommersiellt pilotprojekt kring autonoma lastbilar [1].

En lastbil som är utrustad med sensorer som känner av omgivningen körs av en mänsklig förare runt i Arendal i Göteborg, både i hamnen och på allmänna vägar. Tanken är att de data som samlas in ska användas för att lära sig mer om komplexa vardagliga trafiksituationer och hur föraren interagerar med fordonet. Detta ska i sin tur användas för utveckling av artificiell intelligens för säker autonom körning. 

Projektet ses som ett första steg mot att skapa ett automatiserat och uppkopplat system för ett kontinuerligt flöde av gods.

Projektet delfinansieras av Connecting Europe Facility of the European Union och VINNOVA.

Egen kommentar

Dessa aktörer har också samarbetat vid testning av Volvos självkörande lastbilsprototyp Vera som inleddes 2019. Här kan ni läsa mer om det. 

Källor

[1] Volvo Autonomous Solutions. Full speed ahead on autonomous transport solutions for ports. 2021-05-31 Länk