Trötta förare

European Transport Workers’ Federation (ETF) har gjort en studie som visar att trötthet och utmattning är vanligt förekommande hos yrkesförare på europeiska vägar [1]. 

Studien är baserad på lite olika metoder, inklusive en enkät som omfattat 2861 lastbils- och bussförare (kort- och långhållstransporter) som visar bland annat att:

  • 60% av lastbilsförare och 66% av bussförare kör trötta regelbundet.
  • 772 förare har varit på väg att krocka på grund av utmattning och trötthet
  • 30% av lastbilsförare och 20% av bussförare har somnat någon gång vid ratten under körning
  • 57% av bussförare och 52% av lastbilsförare skulle vilja ta paus när de känner sig trötta men inte kan göra det.

I sin rapport konstaterar ETF att förartrötthet är direkt kopplat till dåliga arbetsförhållanden, och betonar hur detta har negativ påverkan på trafiksäkerheten. De uppmanar också till åtgärder från beslutsfattare och arbetsgivare:

  • Garantera rättvisa löner – nuvarande extremt låga löner tvingar förare att arbeta längre timmar för att försörja sig ordentligt
  • Säkerställ att förarna får ersättning för alla arbetsrelaterade uppgifter, vilket inte alltid är fallet
  • Stoppa planerna att göra reglerna för körning och viloperiod mer flexibla inom gods- och persontransporter
  • Sätt fokus på EU-strategier för att eliminera förartrötthet 
  • Säkerställ att yrkesförarens lön, arbetstid och viloperioder tillämpas korrekt
  • Säkerställa att avvikelser från regler görs enligt regelbok.

Egen kommentar

Den här studien visar tydligt att förarstödssystem och förarövervakning behöver kompletteras med andra åtgärder, och att man behöver arbeta med trötthet även på organisatorisk nivå. Just nu pågår det ett projekt finansierat av FFI som just tittar på säkerhetskultur kopplat till automation.

Källor

[1] ETF. ETF report reveals eliminating fatigue in professional drivers is critical to road safety. 2021-06-03 Länk