Nya Zeeland vill bli en testbädd

Enligt Nya Zeelands nya transportminister är regeringen generellt sett positivt inställd till automatiserade fordon. Han menar att dagens investeringar i väginfrastrukturen är viktiga för autonoma fordon, men att autonoma fordon inte är regeringens huvudfokus just nu. Givet den internationella utvecklingen blir dock autonoma fordon ett naturligt steg i utvecklingen även för Nya Zeeland.

Regeringen håller därför på att se över lagstiftningen för helt självkörande fordon. En nyligen publicerad strategiplan för introduktion av intelligent teknologi har konstaterat att det inte behövs någon förändring i lagstiftningen för framförande av delvis automatiserade fordon på allmänna vägar (dvs. så länge en förare sitter bakom ratten).

Utredningen förslår också att Nya Zeeland bör bli en internationell testbädd för automatiserade fordon. Regeringen har diskuterat detta med flera utländska företag.

Egen kommentar

Det är oklart för mig vilka företag som Nya Zeelands regering diskuterat testningen med och hur långt de kommit i sina diskussioner.

Utredningen som nämns i artikeln ovan kallas Intelligent Transport Systems Technology Action Plan 2014-18. Den publicerades i maj 2014 och kan hittas här.

Källor

[1] Bennett, A, New Zealand Herald. Driverless cars on horizon. 2014-10-22. Länk