Informationssäkerhet och integritet

Informationssäkerhet och integritet relaterade till avancerade tekniska lösningar som automatiserade fordon är oerhört viktiga att beakta redan när de designas, menar David Lindsay, associerad professor vid Monash University i Australien. Han ger några exempel på aspekter som är viktiga att ta hänsyn till:

  • Nya möjligheter att skapa användarprofiler kommer att uppstå som en konsekvens av att fordon blir uppkopplade. Frågan är då vilken information som behöver avidentifieras och på vilket sätt för att inte äventyra användarens integritet.
  • För att få information vid olycksfall kommer många automatiserade fordon att logga en hel del information i sina ”svarta lådor”. Frågan är vilken information som ska få loggas, vem som äger den och vem som har rättighet att komma åt den. En annan viktig aspekt är hur sådan information ska skyddas från inkräktare.
  • Något som blir alltmer populärt är s.k. predictive search där algoritmer försöker gissa vad användaren önskar göra och utifrån det ge honom/henne relevanta förslag. Det är inte uteslutet att något sådant implementeras i automatiserade fordon. Frågan är då hur detta kommer att påverka människans förmåga att fatta beslut.