Nya projekt vid Virginia Tech

Virginia Tech Transportation Institute (VTTI) har ihop med 16 andra aktörer inlett ett nytt projekt med fokus på lastbilar, Automated Trucks and Mixed Fleets [1]. Syftet är att förse lastbilsindustrin, myndigheter och allmänheten med praktiska riktlinjer för integrering av automatiserade körsystem.

Riktlinjerna kommer att omfatta bästa praxis för driftsättning av den nya teknologin, förarutbildning, installation och underhåll, inspektionsförfaranden, försäkring, väginfrastruktur, data och cybersäkerhet. I projektet kommer man framförallt att beakta system för integrering i befintliga fordon. Systemen väntas vara av olika automationsnivå.

Projektet kommer att pågå i fyra år. Det finansieras av U.S. Department of Transportation via Automated Driving System Demonstration Grants program (ca 7,5 miljoner dollar) samt av Virginia Department of Transportation och projektmedlemmar. Totala summan anges inte. 

De involverade aktörerna är: Virginia Department of Transportation, Nebraska Department of Transportation, Pennsylvania Department of Transportation, Tennessee Department of Transportation, West Virginia Division of Highways, Wyoming Department of Transportation, I-95 Corridor Coalition, Pronto, Peloton, Schneider National, Hub Group, National Private Truck Council, Penske Truck Leasing/Penske Logistics, Travelers, MRIGlobal och Commercial Vehicle Safety Alliance.

Parallellt med detta kommer VTTI att bedriva ett annat forskningsprojekt kallat Automated Driving Systems and Public Safety som också fått 7,5 miljoner dollar i finansiering från U.S. Department of Transportation [2]Där kommer man utforska och demonstrera hur fordon med hög automationsgrad kan implementeras utan att ha negativ påverkan på allmänhetens säkerhet. Som ett konkret exempel anges samverkan mellan sådana fordon och tillsynsmyndigheter som polisen vid olyckor på motorväg. Bland deltagarna nämns Transurban, Virginia Department of Transportation, Global Center for Automotive Performance, ett konsortium av fordonstillverkare samt olika säkerhetsmyndigheter. 

Egen kommentar

Som ni kan se är det en imponerande lista med involverande aktörer i båda projekten, och förhoppningsvis kan de tillsammans snabba på implementering av den nya tekniken. 

Själv har jag stora förhoppningar på lastbilsprojektet, speciellt med tanke på att de fokuserar på eftermarknadslösingar. Som de själva beskriver finns det mycket att vinna på där, både från säkerhets- och från effektiviseringsperspektivet. Givet aktörsammansättningen kommer projektet att titta på både system för enskilda fordon och fordon som kör i kolonn (platoon), och därmed täcka ett brett behovsområde. 

VTTI är onekligen rätt aktör att leda sådana här initiativ. Genom åren har de genomfört flera stora projekt kring lastbilar, däribland Strategic Highway Research Program (SHRP2) där forskarna från SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers fick en viktig roll för datainsamling och analys. De har också varit ansvariga för den ökända studien om förarbeteende i personbilar, 100-Car Naturalistic Driving Study. VTTI får årligen forskningssponsring på över 45 miljoner dollar, har en infrastruktur som är värd över 110 miljoner dollar och bedriver forskning med mer än 100 privata och offentliga partners inom transportsektor. 

Källor

[1] VTTI. $7.5 million study to develop operational plan for mixed truck fleets. 2020-03-31 Länk

[2] VTTI. Virginia Tech Transportation Institute awarded grants for automated vehicle research. 2019-09-18 Länk