Moraliskt dilemma

En grupp forskare från tre olika universitet har publicerat en ny studie som heter The Social Dilemma of Autonomous Vehicles och som diskuterar etik och moral kring automatiserad körning [1].

Studien är baserad på en onlineundersökning där 2000 amerikaner blev tillfrågade hur de skulle vilja att självkörande fordon beter sig när de ställs inför moraliska beslut som kan leda till döden. Deltagarna fick ett antal trafiksituationer presenterade för sig där de fick välja en utgång som de tyckte var lämpligast. De fick exempelvis välja mellan att fortsätta köra rakt fram och döda ett visst antal fotgängare, eller svänga till intilliggande körfält och döda en större grupp djur eller människor. Detta är alltså att klassiskt etikproblem (känt som ”the trolley problem”) där deltagaren tvingas att välja mellan att rädda ett eller flera liv.

Resultaten tyder på att deltagarna hade velat att självförande fordon försöker minimera antalet dödade i trafiken även om det utsätter fordonens egna passagerare för fara. De hade till och med kunnat acceptera att självkörande fordon förstör sig själva för att undvika att skada fotgängare eller andra förare. Det blev dock ett motsägelsefullt svar när de blev tillfrågade vilken typ av fordon som de hade velat köpa : de hade velat köpa fordon som sätter deras egna och passagerarnas säkerhet i första plan.

Här kan ni kolla hur ni hade fattat dessa svåra beslut!

Källor

[1] Warren, T., The Verge. How do you teach an autonomous car when to hurt its passengers? 2016-06-23 Länk