Mercedes showar på autobahn

En lastbilsprototyp som visar vilka funktioner som skulle kunna finnas i Mercedes lastbilar om 15 år har provkörts på en motorväg i Tyskland [1]. Lastbilen är egentligen en Mercedes-Benz Actros 1845 som utrustats med en rad sensorer som radar och kamera, avancerad sensor fusion system, digitala kartor samt enheter för kommunikation fordon-till-fordon (V2V) och fordon-till-infrastruktur (V2I).

Källor

[1] Daimler Media. Mercedes-Benz Future Truck 2025: Autonomous driving in long-distance truck operations with the ”Highway Pilot”. 2014-07-03. Länk