McKinsey om den kommande revolutionen

Autonoma fordon är en storslagen innovation inom fordonsindustrin med många förväntade fördelar, men hur implementationen och penetrationen kommer att gå till är ytterst oklart, skriver McKinsey & Company i en studie [1]. Studien är baserad på intervjuer med 30 experter från Europa, USA och Asien. Enligt den kommer utvecklingen att ske i 10 steg uppdelade i tre olika faser:

Fas 1 (ca 2015-2028): Autonoma fordon är inte tillgängliga för konsumenter.

Steg 1: Industriella fordon visar vägen. Det är osannolikt att helt självkörande fordon finns tillgängliga för vanliga konsumenter. Men sådana fordon finns i avgränsade miljöer som gruvor och jordbruk.

Steg 2: Fordonstillverkarna fattar strategiska beslut. Inom loppet av 2-3 år kommer tillverkarna att besluta vilken väg de vill gå. Det kommer att finnas fyra grupperingar:

  1. etablerade premiumtillverkare som satsar på gradvis ökning av automationsgraden,
  2. ”attackerare” eller nya spelare som fokuserar på lätt tillgänglig mobilitet,
  3. snabba anhängare eller fordonstillverkare som investerar mycket i teknikutveckling och som väntar på rätt ögonblick att börja sälja helt självkörande fordon,
  4. icke anhängare eller tillverkare som inte planerar att påbörja automatiseringen.

Steg 3: Nya mobilitetsmodeller uppstår. Medan etablerade fordonstillverkare håller på att utveckla autonoma fordon är flera andra mobilitetsformer med självkörande fordon ute på våra vägar. Många av dessa är baserade på pay-per-use modeller såsom samåkning, bilpooler, taxi, etc.

Fas 2 (ca 2029-2039): Autonoma fordon dyker upp på marknaden.

Steg 4: Förändring i reparationstjänster. Det kommer att ske en tydlig förändring i vem som utför reparationstjänster och vilka delar som används. Många fordonstillverkare kommer själva att utföra reparationerna. Det kan hända att lagstiftning tvingar dem till detta.

Steg 5: Förändring i försäkringar. Fordonsförsäkringsbolag kan komma att ändra sina affärsmodeller till att skydda fordonstillverkarna istället för den enskilda konsumenten.

Steg 6: Förändring i försörjningskedjor. Många leverantörer och logistikföretag kan komma att optimera sin verksamhet med hjälp av autonoma fordon. Det handlar framförallt om reducering av arbetskraftskostnader men också om effektivare utnyttjande av lagringsutrymmen.

Fas 3 (ca 2040-2050): Storskalig implementation av autonoma fordon.

Steg 7: Förarna har mer tid. Nu när bilarna kan köra själva kommer många att göra stora tidsvinster, dvs. man kan ägna sig åt annat än körning. Globalt kan detta leda till att en besparing av upp till en miljard timmar per dag.

Steg 8: Parkeringen är enklare. Autonoma fordon kan komma att förändra resmönster och därmed reducera behov för parkeringsytor. De kommer också leda till att parkeringsytor minskar i storlek.

Steg 9: Olyckorna minskar. Penetrationsgraden av autonoma fordon är så pass stor att antalet trafikolyckor minskar drastiskt. Idag är trafikolyckorna den näst största orsaken till dödsfall i USA, men med autonoma fordon kan de hamna på nionde plats.

Steg 10: Autonoma fordon bidrar till snabbare robotikutvecklingen. Autonoma fordon har många beröringspunkter med robotiken och det kan hända att robotiken gynnas av utveckling i fordonsbranschen. Det är framförallt sensortekniken som kan vara av intresse.

Källor

[1] Bertoncello, M., Wee, D., McKinsey&Company. Ten ways autonomous driving could redefine the automotive world. juni 2015. Länk