Kalifornien offentliggör olycksrapporter

Departementet för motorfordon i Kalifornien (DMV) har nu offentliggjort rapporter om sex trafikolyckor som automatiserade fordon varit involverade i [1]. I de flesta fall körde det automatiserade fordonet i automatiserat läge när olyckan inträffade och det var oftast föraren i det andra fordonet som orsakat olyckan. Inga personskador har inträffat.

Egen kommentar

Som vi rapporterat om tidigare i har det inträffat fler olyckor i Kalifornien där automatiserade fordon varit involverande. DMV har dock endast hittat sex av dem – antingen saknades datum för de uteblivna eller så var de aldrig rapporterade till DMV. I Kalifornien är varje förare skyldig att underrätta DMV om olyckan som han/hon varit involverad i resulterat i en egendomsskada på 750 dollar eller mer.

Källor

[1] Pritchard, J., Associated Press. California reveals details of self-driving car accidents. 2015-06-18 Länk