Jaguar Land Rover på väg mot autonom körning

Jaguar Land Rover har offentliggjort information om två system som är under utveckling och som väntas leda vägen till autonom körning [1].

Det ena går ut på att fjärrstyra fordonet via en smartphone-applikation. Det fungerar i hastigheter upp till 6,5 km/h och har räckvidd på ca 10 meter. Tanken är att det ska användas i svårtillgänglig off-road-terräng och i trånga utrymmen som exempelvis parkeringsplatser då föraren har svårt att ta sig in i eller ut ur fordonet.

Det andra går ut på att möjliggöra en U-sväng. Först informeras föraren ifall det är säkert att utföra en sådan manöver och sedan kan föraren välja att låta fordonet att utföra manövern själv. Det har testats på återvändsvägar och på trånga parkeringsplatser.

Källor

[1] Jaguar Land Rover Media Centre. Jaguar Land Rover Showcase A Remote Control Range Rover Sport, Controlled By The Driver On A Smartphone. 2015-06-16 Länk