MARTY på Stanford

En grupp ingenjörer vid Stanford University har, under ledning av professor Chris Gerdes, byggt om en DeLorean från 1981 till en testbädd för automatiserad körning [1].

Testbädden kallas Multiple Actuator Research Test bed for Yaw control (MARTY) och har utvecklats i samarbete med Revs Program och startupföretaget Renovo Motors.

Automatiserade fordon måste kunna utföra en rad olika manövrar för att undvika en olycka. Fysikens lagar begränsar så klart vad en bil kan göra, men förhoppningen är att MARTY ska möjliggöra tester av algoritmer som utför manövrar inom dessa gränser.

Här kan man se MARTY in action.

Källor

[1] Stanford Report. Introducing MARTY, Stanford’s self-driving, electric, drifting DeLorean. 2015-10-20 Länk