Hondas planer

För ungefär två år sedan ingick Honda och GM ett samarbete med mål att utveckla ett system för bränslecellsfordon. Samarbetet har fungerat väldigt bra och i mitten av oktober förklarade Hondas VD att företagen överväger att utvidga samarbetet till att omfatta elektrifiering, infotainment och automation [1].

En vecka senare kom ett annat uttalande från Honda: företaget planerar att lansera automatiserade bilar år 2020 [2]. Det har inte avslöjats vilken grad av automation det handlar om exakt.

Egen kommentar

I september fick Honda tillstånd att testa automatiserade fordon på allmänna vägar i Kalifornien.

Källor

[1] Asia Nikkei. Honda eyes GM’s cooperation on driverless cars. 2015-10-16 Länk

[2] Shiraki, M., Tajitsu, N., Reuters. Honda Motor says plans to market partial self-driving car in 2020. 2015-10-21 Länk