Kommunikationsproblem vid konvojkörning

Det finns många fördelar med konvojkörning av fordon, så som bättre säkerhet, energibesparing, produktivitet och väganvändning. För att maximera dessa fördelar behövs trådlös kommunikation mellan fordon som möjliggör för dem att utbyta information med varandra och med omgivningen på ett snabbt och pålitligt sätt. Det finns däremot ett kommunikationsproblem som kan uppstå när konvojer börjar bli stora, menar en grupp forskare från Technische Universität Dresden [1].

Deras forskning visar att antalet meddelanden som fordon i en konvoj (platoon) kan utbyta med varandra på ett pålitligt sätt riskerar att reduceras drastiskt när många fordon ansluts till konvojen. Till slut kommer man att uppnå en mättnadsgräns på hur många fordon som kan färdas i en konvoj utan att deras meddelanden krockar med varandra.

Forskargruppen har också försökt identifiera hur fordonen skulle kunna utbyta information även när de blir många i samma konvoj. Hittills har de gjort olika simuleringar där de studerat en rad olika scenarier och faktorer. Den delen av deras arbete har presenterats vid IEEE International Conference on Communications och artikeln hittas här.

Viktigt att påpeka är att forskarna inte utforskat innebörden av sitt resultat för konvojkörning i verklig trafik. Nästa steg i deras arbete blir att utföra tester på en testbana inom ramen för EU-projektet AutoNet2030. Detta kommer att göras i Sverige senare under året.

Källor

[1] Nordrum, A., IEEE Spectrum – Cars That Think. Autonomous Vehicles Traveling in Convoys Will Run Into This Inevitable Tradeoff. 2016-05-25 Länk