Kinesiska Gao Feng kartlägger fyra trender som driver fordonsbranschen

Det kinesiska managementkonsult bolaget Gao Feng har tagit fram en rapport [1] om hur den uppkopplade mobilitetsteknologin driver utvecklingen i fordonsbranschen.

I rapporten hänvisar de till fyra trender som inte bara driver denna utveckling utan också driver utvecklingen av nya affärsmodeller och skapar ett nytt paradigmskifte i fordonsbranschen. De fyra trenderna de hänvisar till är:

  • Navigation och Parkering: Navigation är just nu en teknologi som erbjuds i premiumbilar men förväntas bli ett standardkrav i framtida bilar. En indikation av detta är till exempel att Google för ca 1 miljard dollar köpt upp start-up bolaget Waze som utvecklar en navigationslösning baserad på crowd-sourcing.
  • Fordonsdiagnostik: Initialt användes denna teknologi endast för godstransport och den har ännu inte testats på en större marknad. I framtiden kan man dock räkna med att det kommer påverka olika områden, som vilken typ av bilförsäkring vi väljer till möjligheten att kartlägga körmönstret för olika familjemedlemmar.
  • Mobila enheter: En annan viktig faktor är de mobila enheter som kommer att få större spridning och all värdefulla data man kommer att kunna extrahera från dessa enheter. Genom användningen av mobila enheter som till exempel smarta glasögon kommer det bli möjligt att anpassa fordonet till förarens individuella behov.
  • Säkerhet och autonom körning: Användning av säkerhets- och automatiserade system kommer att fortsätta öka samtidigt som vi gradvis kommer att gå mot helt autonom körning. Hur den autonoma körningen kommer att se ut kommer sannolikt att regleras av lagstiftningen och initialt att begränsas till specifika områden.

Dessa fyra trender ger en indikation om de affärsmöjligheter som finns kopplade till den uppkopplade mobilitetsteknologin. Trots möjligheterna så öppnar det också upp för olika former av intrång till olika system i fordonet. Därför finns det i dagsläget en hel del forskning för att undersöka möjligheterna att utveckla metoder för informationsskydd.

Källor

[1] Gao Feng Advisory Company Limited, How Connected Mobility Technology Is Driving The Future of The Automotive Industry Länk