Volkswagen inleder samarbete med TomTom

Under Paris Motor Show i förra veckan offentliggjordes det att Volkswagen och TomTom skrivit under ett samförståndsavtal (MoU) om att tillsammans forska om fordon med hög automatiserings grad [1].

Målet är att utveckla digitala kartor som en byggsten för automatiserad körning. TomTom och Volkswagen kommer att arbeta enligt “Navigation Data Standard” för att utveckla skalbara och effektiva automatiserade system som inte kräver dyr hårdvara.

Egen kommentar

Man kan se en tydlig trend där fordonstillverkare och kartleverantörer hittar gemensamma beröringspunkter kring automatiserad körning.

Källor

[1] TomTom Press Release. TomTom and Volkswagen partner to shape the future of Highly Automated Driving. 2014-10-02. Länk