Kia får OK att testa i Nevada

Den amerikanska delstaten Nevada har nyligen beviljat Kia Motors ansökan om att testa automatiserade bilar på delstatens allmänna vägar [1].

Kia Motors, tillsammans med systerbolaget Hyundai, hoppas att kunna testa del- och så småningom helt automatiserade bilar. Företaget planerar att införa en rad olika system för delvis automatiserad körning i sina modeller runt 2020, och helt självkörande fordon runt 2030. Den initiala satsningen på utvecklingen som Kia och Hyundai kommer att göra fram till 2018 ligger på ungefär 2 miljarder dollar.

Källor

[1] Automotive World. Kia Motors granted Nevada autonomous driving license. 2015-12-14 Länk