KAK om regeringens utredning

Riksdagen kommer att initiera en utredning om automatiserade fordon. Med anledning av detta föreslår Anders Ydstedt och Therese Nyberg från Kungliga Automobil Klubben (KAK) att utredningen ska inkludera följande [1]:

  • Uppdatera utbildningen. Undersök behovet av ny körkortsutbildning med avseende på graden av automatisering i fordon. Inför tillägg det europeiska körkortsdirektivet så att automatiserade funktioner omfattas av lagstiftningen.
  • Anpassa infrastrukturen. Tillåt autonom körning i enklare trafikmiljöer. Standardisera ”språket” från uppkopplade smarta vägar för att möjliggöra internationell vägtrafik.
  • Klargör rättsläget. Anpassa nationella och internationella lagar samt tydliggör ansvars- och datasäkerhetsfrågor.
  • Håll föraren aktiv. Dra lärdomar från luftfarten och säkerställ att människan inte blir en passiv övervakare.

Detta för att tekniken ska införs gradvis och på rätt sätt och säkerställa att Sverige blir en av ledande nationer i arbetet med introduktionen av autonoma fordon.

Egen kommentar

KAK har varit med och arrangerat ett seminarium i riksdagen som handlade just om självkörande fordon samt skrivit en policy kring självkörande fordon.

KAK är en rikstäckande ideell förening vars syfte är att främja en sund utveckling av bilismen.

Källa

[1] Ydstedt, A., Nyberg, T., Dagens Samhälle. Samhället måste göra sig redo för självkörande bilar. 2015-12-01 Länk