Israel satsar

Den Israeliska regeringen meddelade i söndags att de kommer satsa motsvarande över 310 miljoner kronor på forskning och utveckling inom teknik och infrastruktur de kommande tre åren [1].

Satsningen fördelas på tre konsortier varav ett kommer fokusera på att utveckla teknik för kontroll och reglersystem för självkörande fordon i stadsmiljö. Detta kommer möjliggöra realtidsintervention och fjärrkontroll av fordon vid behov med hjälp av artificiell intelligens samt mänskliga operatörer.

Detta konsortium kommer inkludera flera olika sorters företag såsom till exempel LiveU (tv- och filmstreaming), mPrest (stridsledningssystem), RGO Robotics (smarta robotar), DriveU (mjukvara för fjärrstyrning), Cognata (simuleringsmjukvara), Israel Aerospace Industries (försvar och flyg), och Elbit Systems (försvarsteknologi) samt forskargrupper från akademien.

Egen kommentar

Utveckling av fjärrkontroll har blivit ett populärt ämne då aktörerna har svårt att förlita sig på den självkörande tekniken helt och hållet. Det har genomförts flera teknikorienterade projekt kring detta i Sverige. Just nu pågår ett projekt kallat REDO där flera aktörer är involverade. I ett annat projekt som precis avslutats har Scania och RISE kartlagt forskningsgap gällande mänskliga faktorer vid fjärrstyrning av tunga självkörande fordon. Resultaten redovisas den 10 juni i ett SAFER-event.

Källa

[1] NoCamels. Israel Innovation Authority Approves $34M Budget for Three R&D Consortiums 2020-06-08 Länk