Framtida interaktion med robotar

Förra veckan hölls ett kortare seminarie i en serie med temat: Human computer interaction (HCI) and the future of work and wellbeing. Seminariet – med titeln Robots everywhere?!? Interacting with robots in tomorrow’s society – tog upp ett antal frågeställningar kopplat till utveckling och implikationer av robotar av olika slag (inklusive autonoma fordon). Mer information om innehåll och medverkande nås via refererad länk

Några saker som nämndes var vikten av lättförståeliga, transparenta system, kontinuerlig förståelse för människor i dess närhet samt de tydliga sociala komponenterna när det kommer till mer och mer självständiga system. Det togs upp hur tanken på robotar såklart är starkt påverkat av science-fiction och redan i tidigt skede jämförs med mänskliga normer och attribut (antropomorfism), vilket inte alltid är önskvärt när det till exempel kommer till säkerhetskritiska system (eller utsikten att uppfylla högt ställda förväntningar). Det är alltså viktigt att försöka balansera förväntningar och tillit och anpassa specifika lösningar efter kontext för att på sikt nå system som på bäst sätt är integrerade i vår sociala verklighet.     

Källor 

[1] Shaer et al. Future of Work Conversations. 2020-06-04 Länk