Ideos vision om delade bilar

Enligt designföretaget Ideo kommer vårt samhälle att behöva en ny typ av fordon i framtiden, speciellt med tanke på att olika former av delade fordon är på frammarsch [1]. För att möjliggöra olika upplevelser beroende på om bilen används för samåkning, i en bilpool eller för en privat resa föreslår företaget en minibuss med en adaptiv interiör.

Minibussen är till stor del gjord i glas, har fyra säten och är utformad för att transportera passagerare som inte nödvändigtvis känner varandra. Passagerarna kan boka plats i förväg och ställa in den på socialt eller privat läge. Om privat läge valts kommer brusreduceringsteknik att aktiveras, medan socialt läge aktiverar akustiska förbättringar som gör det lättare att höra de medåkande. Varje säte kan på så sätt anpassas till individuella behov och preferenser.

Källor

[1] Stinson, L., Wired. A Fascinating Glimpse at How We’ll All Carpool in 2027. 2017-02-28 Länk