Trump-administrationen granskar riktlinjer för självkörande fordon

USAs transportminister Elaine Chao har meddelat att hon kommer att granska de riktlinjer som Obama-administrationen utfärdat för självkörande fordon [1]. Hur och när granskningen kommer att ske nämndes inte.

I hennes första officiella tal som transportminister uppmanade hon också industrin att ta ansvaret att utbilda den skeptiska allmänheten om fördelarna med autonom körning.

Källor

[1] David Shepardson: Trump administration re-evaluating self-driving car guidance, Automotive News, 2017-02-26. Länk