Hur bra är Waymo Driver på att undvika olyckor?

I oktober förra året publicerade Waymo två artiklar som ger insyn i a) företagets säkerhetstänk och b) interaktioner med andra trafikanter. Nu har företaget publicerat en uppföljare där de genom rekonstruktioner av verkliga olyckor i datorsimuleringar undersökt hur deras system för autonom körning, Waymo Driver, skulle ha hanterat dessa olyckor [1]. 

Studien har omfattat alla dödsolyckor som inträffat under perioden 2008-2017 i Chandler i Arizona där företaget testar sina autonoma fordon. Totalt ingick 72 dödsolyckor i studien, varav 20 involverade en fotgängare eller cyklist. För olyckor som involverade två fordon genomfördes simuleringar med Waymo Driver först i det ena fordonets roll, och sedan i det andra. 

Resultaten visar bland annat att:

  • Waymo Driver skulle ha förhindrat helt eller reducerat våldet i alla olyckor, förutom i de fallen där den blev påkörd bakifrån av ett annat fordon. 
  • När Waymo Driver var i rollen av fordonet vars förare initierade olyckan genom att exempelvis bryta mot trafikregler lyckades den undvika alla olyckor. 
  • När Waymo Driver var i rollen av det andra fordonet (dvs. motparten till fordonet som initierade olyckan) lyckades den undvika 82% av olyckor samt reducera våldet i 10% av olyckor. I 8% av fallen blev utgången oförändrad jämfört med verkligheten och Waymo Driver blev påkörd bakifrån antingen när den stod still eller när den var i konstant rörelse. 

Företaget konstaterar att rekonstruktion och simulering av olyckor är en viktig del av valideringsprocessen för den autonoma tekniken. De påpekar också att de simulerat ett begränsat antal olyckor men att resultaten pekar åt rätt håll och visar på säkerhetspotentialen med autonom körning. 

Här kan ni läsa studien i dess helhet.

Egen kommentar

Att rekonstruera olyckor är en metod som även andra aktörer arbetar med. Det är dock imponerande att Waymo valt att publicera sina resultat. Som vanligt är det svårt att låta bli att undra om de hade publicerat sina resultat om resultaten visat motsatsen?! Svårt att veta men, som Waymo själva säger, så är resultaten imponerande och förhoppningen är att inspirera andra till liknande initiativ. För Waymo är detta säkerligen ett sätt att bygga förtroendekapital hos myndigheter och hos allmänheten. 

Källor

[1] Waymo. Replaying real life: how the Waymo Driver avoids fatal human crashes. 2021-03-08 Länk