NIRA Dynamics hjälper Audi

Vissa Audi-bilar har sedan 2017 kunnat varna varandra för olyckor, trasiga fordon utmed vägen, trafikstockningar, halka och begränsad sikt med hjälp av V2X kommunikation. Nu har företaget tagit det hela ett steg vidare med hjälp av svärmdata från svenska NIRA Dynamics som gör att varningen blir snabbare och mer exakt [1]. Lösnningen är gjord i samarbete med Car.Software och HERE Technologies. 

Information om vägfriktion samlas in med hjälp av bilsensorer. Sensordata anonymiseras, både i själva bilen och när de överförs till NIRAs molnlösning. I molnet kombineras sensordata från många bilar med exempelvis aktuell och historisk väderinformation, och överförs sedan till tjänsteleverantören HERE där den integreras med detaljerad platsinformation. Vid behov skickar HERE varningar till de bilar som befinner sig i eller är på väg mot områden med dåliga vägförhållanden.

Källor

[1] Audi Media Center. Precise data for greater safety: Audi warns its drivers faster about slippery roads. 2021-03-08 Länk