Honda demonstrerar på ITS World Congress

Honda demonstrerar sin teknologi för automatiserad och kooperativ körning på ITS World Congress 2014 som pågår den här veckan i Detroit [1].

Honda visar teknologi som möjliggör att bilen ansluter till en motorväg, färdas där och byter körfält, samt lämnar motorvägen utan något ingrepp från föraren. Demonstrationen äger rum i verklig trafik, på en motorväg utanför Detroit.

Utöver detta visar företaget några funktioner baserade på trådlös kommunikation (V2X):

  • Varning till fotgängare/cyklister och bilförare i kritiska situationer. Funktionen är baserad på korthållskommunikation (DSRC) mellan fotgängarens/cyklistens smartphone och bilen. Funktionen möjliggör också utbyte av artighets meddelanden.
  • Varning till motorcyklister och bilförare i kritiska situationer.
  • Virtual Tow, en funktion som möjliggör att en förare i nöd (t.ex. vid kraftigt försämrat hälsotillstånd) kan skicka en signal till fordon i närheten och be deras förare om hjälp.  En förare som är villig att hjälpa till kan då ställa sitt fordon framför och koppla upp det via korthållskommunikation mot fordonet vars förare bett om hjälp. På det viset blir fordonet vars förare bett om hjälp ”fjärrstyrt” av det framförvarande fordonet och kan köra efter det (dvs. bogseras) till en säker plats. Detta för att folk ska kunna få snabbare vård samt för att undvika trafikköer som uppstår på grund av stillastående fordon.
  • Lane-level Hazard, en funktion som med hjälp av korthållskommunikation och molntjänster möjliggör att förare kan få varning om ett hinder i hans/hennes körfält samt en bild från platsen där hindret befinner sig.

Egen kommentar

Min tolkning är att demonstrationen av Hondas funktioner som är baserade på V2X sker på en testbana, dvs. inte i verklig trafik.

För mig är det oklart vilken typ av varning som ges till motorcyklister, och om detta sker via en smartphone som i fallet med fotgängare/cyklister eller via något annat gränssnitt (t.ex. en skärm på själva motorcykeln eller en head-up display i hjälmen).