Många hinder kvar

Skrivet av Azra Habibovic

I samband med ITS World Congress 2014 hölls också en paneldebatt om automatiserade fordon [1]. I panelen deltog representanter från Toyota Motor Corporation, General Motors, Southwest Research Institute och Bosch samt en oberoende analytiker.

Diskussionen kan sammanfattas på följande sätt:

  • Det är en stegvis utveckling och introduktion av automatiserade fordon som gäller.
  • Föraren förblir ansvarig för bilens färd och måste vara delaktig i körningen ett tag till.
  • Just nu är målet att teknologin ska stödja föraren och ge honom/henne mer tid att reagera.
  • Automatiserad körning från dörr-till-dörr är något för nästa decennium.
  • Teknologin måste förbättras avsevärt för att kunna uppnå självkörning i alla möjliga situationer.  Det är bl.a. positionering av objekt som måste förbättras.
  • Självkörande bilar måste fungera felfritt under alla förutsättningar. Validering av sådana fordon blir därmed en riktig utmaning.

Källor

[1] Truett, R., Automotive News. Major roadblocks still exist for driverless cars, panel says. 2014-09-08. Länk (Vid problem att öppna länken sök på artikelns titel)