Googles gestigenkänning

För ungefär ett år sedan visade Google att deras självkörande bil kunde uppfatta och tolka handgester från cyklister. Nu har den amerikanska organisationen för patent, USPTO, godkänt företagets patent som beskriver hur detta går till [1].

En förutsättning är att cyklisten detekteras med hjälp av bilbaserade sensorer. För att säkerställa att det detekterade objektet är en cyklist jämförs höjden på det detekterade objektet med höjden på en genomsnittlig cyklist. Sedan appliceras algoritmer som särskiljer olika delar av cyklistens kropp. När händerna och armarna är detekterade tolkas signalerna som ges med dem. För att exempelvis avgöra om en cyklist håller på att stanna eller svänga används avståndet mellan cyklistens hand och huvud. Även vinkeln på cyklistens armbåge kan användas för detta.

Egen kommentar

Patentet kallas Cyclist hand signal detection by an autonomous vehicle och hittas här.

Källor

[1] McFarland, M., Washington Post. Google patents a way for self-driving cars to understand a cyclist’s hand signals 2015-05-04 Länk