Google tillåter sina bilar att överskrida hastighetsgränsen

Enligt Reuters, vars reporter fått testa en självkörande bil från Google, tillåter företaget sina bilar att överskrida hastighetsgränsen på motorvägar i situationer då detta innebär en säkerhetsvinst [1]. Att strikt hålla sig till hastighetsgränsen när andra bilar kör snabbare kan vara farligt. Därför har Google programmerat sina bilar att ”följa” motorvägstrafiken så länge det inte innebär en hastighetsöverskridning med mer än 16 km/h.

Egen kommentar

Jag har inte kunnat hitta något uttalande om detta från några säkerhetsmyndigheter.

Källor

[1] Ingressia, P., Reuters. Look, no hands! Test driving a Google car. 2014-08-17. Länk