Matrix-liknande utvärderingsmiljö från Google

The Guardian skriver att Google har utvecklat en avancerad Matrix-liknande virtuell värld för utvärdering av självkörande fordon [1].

Den virtuella världen återspeglar hela vägnätet i Kalifornien där en hel rad olika verklighetsbaserade trafikscenarion skapats, inklusive vinglande cyklister och oförutsägbara fotgängare. Hittills har företagets bilar kört över 6.4 miljoner km i den.

Förhoppningen är att virtuella simuleringar som denna ska ersätta utvärderingar på testbanor. Hittills har dock Kaliforniens departement för motor fordon inte velat ändra kravet på att automatiserade bilar ska testas på testbanor, dvs. under kontrollerade förhållanden som efterliknar körning i verklig trafik så mycket som möjligt.

Källor

[1] Harris, M., The Guardian. Google lobbies to test self-driving cars in Matrix-style virtual world. 2014-08-21. Länk