Google hade viss kontroll över testet i Nevada

IEEE Spectrum har nyligen granskat protokollet från Googles test som utfördes den 1 maj 2012 i samband med deras ansökan om tillstånd att få testa självkörande bilar på allmänna vägar i Nevada [1].

Granskningen visar att Google i samråd med till Nevadas departement för motorfordon hade valt i förväg vilken rutt som skulle användas för testet och under vilka väg- och väderförhållanden som testet skulle ske. Dessutom fick föraren som satt bakom ratten ingripa två gånger under testets gång, vid en rondell och vid en omärkt järnvägskorsning. Dessa två situationer hade Google ”varnat för” innan testet via en mailkonversation med departementet. Granskningen visar också en del andra brister som att bilen hade bromsat för hårt och att den varit alldeles för försiktig i vissa situationer.

Detta är det enda tillfället där en statlig myndighet testat Googles bil på en allmän väg.  Google fick tillstånd att utföra tester på Nevadas allmänna vägar några dagar efter att det ovannämnda testet hade utförts.

Källor

[1] Harris, M., IEEE Spectrum. How Google’s Autonomous Car Passed the First U.S. State Self-Driving Test. 2014-09-10. Länk