En framtid utan olyckor, dock inte utan förare

Med referens till ITS World Congress som ägde rum i Detroit förra veckan, skriver Automotive News att en framtid utan olyckor är inom räckhåll [1]. Den pågående utvecklingen inom automation tyder på att fordon kommer kunna undvika alla trafikolyckor inom en snar framtid. Detta kommer dock ske med en förare bakom ratten.

För att eliminera föraren ur ekvationen helt och hållet krävs mycket mer, bland annat bättre sensorer och elsystem, snabbare processorer, smartare beräkningsalgoritmer samt pålitlig kommunikation fordon-till-fordon och fordon-till-infrastruktur. Dessutom behöver ansvarsfrågor adresseras och internationella standarder utvecklas.

Men frågan är också om vi vill eliminera föraren. I alla fall inte om man frågar Delphis VD Rodney O’Neal och några andra experter från fordonsindustrin.

Källor

[1] Automotive News. Experts see a world free of crashes, not drivers. 2014-09-15. Länk