Intervju med redaktionen

Hur ser ni på framtiden avseende automatiserade fordon?

Azra: Vårt trafik- och transportsystem är komplext med många komplexa problem som kräver många komplexa lösningar. Det är därför spännande med så många olika spelare inom området som jobbar mot olika lösningar.

Johan: Det är ju ett starkt teknikrace som pågår, men det är fortfarande oklart om det kommer att finnas någon marknad för helt autonoma fordon. De stora vinsterna i form av ökad säkerhet, minskad trängsel och jämnare trafikflöde kommer först när en stor del av fordonen är automatiserade. Då blir det svårt att hitta tidiga kunder som är villiga att betala. Jag skulle vilja se mer studier av detta och inte bara av tekniska lösningar.

Kent Eric: Jag tror att den största skillnaden kommer att vara hur man ser på restiden. Redan med adaptiv farthållare och automatisk kökörning så kan föraren slappna av mer. Restiden är inte förlorad tid. Man kommer att kräva en lugnare trafikrytm och säker trafik.

Hur hittar ni material till nyhetsbrevet?

Azra: Jag söker information på många olika ställen. Jag läser pressmeddelanden från företag, nättidningar, webbforum, sociala medier och deltar på seminarier och konferenser. Det händer också att vi får tips av våra läsare, vilket uppskattas oerhört mycket. Här vill jag passa på att uppmuntra er att skicka oss ännu fler tips och förslag på vad ni skulle vilja läsa om i nyhetsbrevet.

Johan: Vi får alltfler tips från läsarna vilket kompletterar våra egna, främst Azras, källor. Fortsätt med det!

Kent Eric: Mitt bidrag är marginellt, teamet har överträffat mina förväntningar. Jag hade hoppats att vi skulle få fler tips och fler kommentarer till nyheterna.

Är redaktionen och Swedish ICT nöjda med nyhetsbrevet?

Azra: Vi har fått positiv feedback från många av er och för mig är det ett tecken på att vi lyckas leverera värdefullt och intressant innehåll i våra brev. Det är extra roligt med tanke på att vi har läsare från så många olika branscher. Jag har också sett att våra nyhetsbrev används som informationskällor i viktiga rapporter och utredningar, vilket är ännu ett bevis på att vi gör ett bra jobb.

Johan: Ja, det känns bra. Första nyhetsbrevet nådde 32 mottagare och idag har vi 585 prenumeranter från såväl industri, akademi och samhälle. Vi får också bra feedback att man tycker det är lättläst.

Kent Eric: Absolut, gensvaret från läsarna är mycket positiva. Vi såg ett behov när automatiserade transportsystem på kort tid blivit internationellt mycket hett både från industriaktörer, myndigheter, forskare och politiker. Forskningsinstituten vill orkestrera innovation genom att hitta vinnande nyttor för alla aktörer i samordnade aktiviteter.