Generation AI 2020

IEEE har presenterat en ny studie under titeln Generation AI 2020: Health, Wellness and Technology in a Post-COVID World [1]Den har undersökt vad millennials tycker om artificiell intelligens (AI) och andra nya teknologier när det gäller hälsa och välbefinnande inom deras familjer. 

Studien har genomförts under perioden 25 september till 6 oktober 2020 och är baserad på en enkät med 2000 föräldrar i åldern 24–39 år, med minst ett barn under 11 år tillhörande Generation Alpha. Deltagarna kom från Storbritannien, Indien, Kina och Brasilien. Anledningen till det här deltagarurvalet är att millenniels utgör en stor del av befolkningen och har stort inflytande globalt, medan Generation Alpha anses vara den mest teknikvana generationen någonsin. 

Frågor som behandlats inkluderar AI i vården, AI för förenkling av dagssysslor, självkörande transporter, etc. Några av slutsatserna från studien är:

  • En majoritet av de tillfrågade (ungefär 90%) hade åtminstone viss tillit till robotar som rengör eller sanerar offentliga utrymmen som resecenter, biografer, restauranger eller skolor. Av de tillfrågade hade 44% fullständigt förtroende för sådana robotar.
  • Av de tillfrågade skulle ungefär 85% använda virtuell verklighet (VR) för att besöka sina närstående på vårdhem och intensivvårdsavdelningar.
  • Ungefär 60% av de tillfrågade konstaterade att det är extremt eller mycket troligt att de skulle låta sitt barn ta en självkörande buss till skolan, givet att sådana bussar visat sig vara säkra och är bemannade av en vaktrobot. 

Egen kommentar

Det är intressant att så pass många som 60% av de tillfrågade skulle låta sitt barn åka självkörande skolbuss. Tidigare studier har nämligen visat betydligt större skepsis. Det är svårt att säga vad den skillnaden beror på exakt, men en del av förklaringen ligger säkerligen i urvalet av studiedeltagrana. Millennials är uppvuxna med modern teknologi och kan ha större förtroende för nya teknologier än äldre generationer.

Källor

[1] IEEE. Generation AI 2020: Health, Wellness and Technology in a Post-COVID World.  2020-10-26 Länk