Lästips inför helgen

  • Vad är skillnader och likheter i myndighetsutövning och reglering av automatiserad körning mellan Sverige och Norge? Länk
  • Hur många sensorer är för många? Länk
  • Vad tycker folk om robotaxi i Kina? Länk
  • Vilka är barriärerna för storskalig spridning av automatiserade fordon? Länk