Från ”Green, Safe and Efficient Transport” seminariet

Igår var det dags för seminariet om hållbara transporter som vi tipsade om i vårt föregående brev.  Här är några av mina slutsatser baserat på det inledande talet som gavs av Chris Gerdes från Stanford University i USA.

  • Beläggningsgraden av fordon i USA är lågt (828 fordon per 1000 invånare). Stora vinster kan göras om dessa fordon kan användas mer effektivt.
  • Många tror att automation kommer att eliminera ”human error”. Men i själva verket kommer ”human error” skiftas från föraren till programmeraren.
  • I stort sett är det två typer av ”human errors” som kan uppstå: att programmeraren inte kan föreställa sig vad som kan hända i trafiken och att programmeraren gör implementerings fel.
  • Mänskliga förare kan vara otroligt duktiga och vi kan använda data från deras körning för att utveckla bra modeller som kan efterliknas av automatiserade fordon.
  • Automatiserade fordon kommer att ställas inför många etiska och juridiska utmaningar, speciellt i säkerhetskritiska situationer. Det är därför bra att ta hänsyn till dessa redan från början. Ett sätt är att arbeta i tvärdisciplinära team (t.ex. bestående av ingenjörer och psykologer).

Det var en hel del andra talare på seminariet som pratade om automatiserade fordon och vad som kan åstadkommas med dessa i vårt samhälle och slutsatsen som man kan dra är att ett tätt samarbete mellan myndigheter, industri och akademi är nödvändigt för att uppnå önskade effekter.

Programmet för seminariet med namn på alla talare hittas här.