Stora vinster med autonoma fordon i gruvor

Resource Global Network skriver att autonoma fordon är väldigt användbara i gruvor och andra krävande och farliga miljöer [1]. Gruvarbete är generellt sett farligt och vissa områden är helt enkelt otillgängliga för människor. Det är just i dessa områden som den stora vinsten med automation kan göras – man kan låta maskiner att på egen hand sköta uppgrävning och transport av malm och mineraler.

Mitch Torrie, chef för Autonomous Solutions Incorporated (ASI), tror att om 10 år kommer autonoma fordon vara standardutrustning i många gruvor, dock inte i alla. Detta kommer leda till en förändring i kompetensen hos gruvarbetarna. Istället för att utföra farliga arbeten kommer de behöva lära sig att hantera och fjärrstyra autonoma fordon.

Utöver förbättrad säkerhet väntas autonoma fordon i gruvor leda till ökad produktivitet och ekonomiska vinster.  Viktigt att påpeka är att dessa vinster inte väntas komma från reducering i arbetskraft utan från reducerade bränslekostnader, möjligheten att låta fordon arbeta dygnet runt och ökad precision vid uppgrävning.

Källor

[1] Resource Global Network (RGN). Automation for all. 2014-10. Länk