Folk gillar smarta städer med förarlösa fordon

Det har i alla fall Intel Corporation kommit fram till i studien ”Intel Freeway to the Future” som utförts av Penn Schoen Berland.

Den är baserad på ett frågeformulär där man undersökt allmänhetens attityder till tekniska innovationer som syftar till att göra deras städer smartare, säkrare och bekvämare. Undersökningen har omfattat 12 000 människor i åtta länder (Brasilien, Kina, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, och USA) och har genomförts under perioden 28 juli – 15 augusti 2013.

Slutsatsen är bl.a. att hälften av amerikaner vill ha ett förarlöst samhälle, drönare som utför vissa offentliga tjänster (t.ex. brandsläckning) och städer med smart infrastruktur som använder sig av icke-personlig information från fordon för att förbättra livskvalitén för de själva och för samhället som en helhet.

Ungefär 44 % av de tillfrågade amerikanerna sade att de skulle vilja bo en förarlös stad där bilar, bussar och tåg körs på ett smart och autonomt sätt. De tror att ett automatiserat transportsystem kommer minska antalet olyckor, trafikstockningar och CO2 utsläpp. En tredjedel av dem sade att de förväntar sig sådana städer finnas om 10 år.

Vidare har mer än hälften av de tillfrågade amerikanerna sagt att de kunde tänka sig att dela med sig data (t.ex. var och när de reser) för att bidra till utvecklingen av automatiserade och smarta transportlösningar. Informationen som delas måste dock vara anonym. Över 60 % var tveksamma vad det gäller insamling av data om vad de gör och hur de gör det. När man specificerade vilka förbättringar detta skulle leda till, som till exempel energibesparing, så ändrade många sin åsikt.

För hälften av de tillfrågade skulle det vara acceptabelt om ett smart system valde den bästa resvägen för alla trafikanter under förutsättningen att det förkortar den totala pendlingstiden med 30 %. Detta även om valet skulle innebära att deras egen pendlingstid ökar.

Ungefär 50 % har sagt att de skulle vilja vara med i ett program där kommunen sätter in en sensor i deras bilar för att möjliggöra intelligent parkering. Om ambulanser, brandbilar och polisbilar skulle kunna använda den snabbaste vägen baserat på realtidsdata, skulle 59 % vara med i ett sådant program.

Egen kommentar

Jag har inte kunnat hitta själva rapporten och vet inte vilka attityder som Intel listat för andra länder.

Källor

[1] Intel. The Vote Is In: Citizens Support ’Smart Cities’ with Driverless Cars, Public Service Drones and Surroundings that Sense Activities. 2013-02-10. Länk