Patent för detektering av väderförhållanden

Google har ganska nyligen lämnat in en patentansökan till den amerikanska organisationen för patent (USPTO), som handlar om detektering av väderförhållanden på eller i närheten av vägen [1]. Detta för tillämpning i självkörande fordon.

Patentet går ut på att fordonbaserade sensorer känner av väglaget genom analys av ljusstyrka och reflektioner, som sedan jämförs med liknande situationer vid torrt väglag för att bestämma om det är vatten, snö eller is på vägen. Även nätverksbaserad väderinformation (t.ex. väderprognoser) kan komma att användas.

Information om väderförhållanden är viktig för att avgöra om fordonet är på väg mot en farlig situation.

Patentet (US 2014/0081573) hittar ni här.

Egen kommentar

Allt fler av Googles patent är relaterade till självkörande fordon. Google har dessutom köpt en hel del företag inom robotik, internet of things och artificiell intelligens som anses vara kärnteknologier för självkörande fordon. En möjlig tolkning av detta är att företaget ”trappar upp” slaget om autonomi.

Källor

[1] Patent Shot. Google, applied for a patent detecting road weather conditions for autonomous driving vehicles. 2014-03-23. Länk