Enkätresultat

Tusen tack till alla er som tog er tid och fyllde i enkäten vi skickade ut. Detta hjälper oss väldigt mycket i vår ambition att bli bättre! Ett litet extra tack till alla som tog sig tid och även skrev fritexter om vad ni tyckte var bra och vad vi kunde förbättra. Detta gör det ännu tydligare för oss. Här är en kort sammanställning av resultatet från enkäten:

Speciellt nöjda var våra prenumeranter med:
•    Formatet av nyhetsbrevet (90 %).
•    Nyhetsbrevet som helhet (74 %).
•    Dessutom uppgav 60 % av er att ni alltid läser nyhetsbrevet.

Punkter som vi kunde bli bättre på och som vi jobbar vidare med är:
•    Reducera frekvensen av utskicken till max 2 gånger i veckan.
•    Skapa en logg där man kan söka gamla artiklar från nyhetsbrevet.
•    Göra det enklare att snabbt hitta länkar för nyheterna.

Vi kommer fortlöpande att fortsätta arbeta med att förbättra oss och er feedback betyder väldigt mycket för oss!

Resultat enkät 2015 Nyhetsbrev Automatiserade fordon