Seminarium om teknologier för automatiserade fordon

Den 3 november arrangerar Sveriges Fordonstekniska Förening, SVEA, tillsammans med Volvo Personvagnar ett seminarium om teknologier för automatiserade fordon.

Agenda:
Inledning med översikt av området automatiserade fordon
Sensor fusion/Positionering
Reglermetoder/Beslutsalgoritmer
Elarkitektur/Infotainment
Systemperspektiv med HMI-utmaningar
Paneldiskussion

Mer information och anmälan på SVEAs hemsida.