Samspelet mellan människor och automation en av de största designutmaningarna i framtidens fordon

Inför TU Automotive-konferensen i Stuttgart den 2-3 november har arrangören släppt ett antal föredrag på YouTube från den amerikanska motsvarigheten av konferensen som gick av stapeln i Detroit i juni i år.

I ett av föredragen förklarar Bryan Reimer, forskare på MIT Age Lab, att samspelet mellan människor och automation kan vara en av de största designutmaningarna i framtidens automatiserade fordon. Dr. Reimer beskriver hur automation med hög, men inte hundraprocentig, tillförlitlighet skapar utmaningar inom områden som tillit, förarkunskaper och behov av träning och utbildning. Hur får vi t.ex. förare att ägna tillräcklig tid till att lära sig hur automatiken fungerar, så att de vet i vilka situationer de kan lita på systemet och inte? Hur ska vi designa fordon så att färdigheter som föraren kan behöva inte försämras för mycket på grund av minskande körerfarenhet utan automatiska funktioner?

Egen kommentar

Dr. Reimer nämner att vi snart kan ha en ny generation av förare utan erfarenhet av helt manuell körning och som kommer att behöva ta hand om oväntade och sällan förekommande situationer så länge som automationen inte är omnipotent.

Det innebär ironiskt nog att utmaningen att designa för förarens roll i fordonet kommer att växa snarare än minska, efter hand som köruppgiften automatiseras under resan mot helt autonoma fordon. Här är ett exempel på hur Google arbetar med överlämning mellan förare och fordon.

Vi följer med intresse hur olika fordonstillverkare bemöter denna paradox, särskilt de som på sikt avser att automatisera bort föraren helt och hållet.