En stad för automatiserade transporter

Babcock Ranch är en ny stad i Florida som är under uppbyggnation och som är designad för automatiserade och eldrivna transporter [1]. Detta återspeglas i bl.a. designen av parkeringsytor, storleken på gatorna och utformningen av elnätverket. Utöver det håller man på att utforma en mobilitetstjänst som ska förenkla resandet i staden och göra den mer hållbar.

Mer information om Babcock Ranch hittas här.

Källor

[1] Hanley, S., Gas2. New Florida Town Designed With Autonomous Cars In Mind. 2016-05-04 Länk